HALAU HULA O MAIKI

Halau Hula O Maiki


'O " Mother of the Hawaiian Renaissance" ka inoa kapakapa o 'anke Maiki. Ma kahi o ka makahiki 1940, a'o maila 'o ia e pili ana i ka mo'omeheu o Hawai'i. Ma kahi o ka makahiki 1940, a'o akula 'o ia i na haumana he kanahakumawalu. I 'ole e poina, kakau ihola na haumana i na mea i a'o 'ia i loko o ka puke mana'o. 'O ia ke kumu mua e a'o i ka hula ma ke 'ano he halau no na makahiki he nui. Ma mua iho, a'o na kumu hula i loko o ko lakou hale.

He Hawai'i ha'aheo 'o ia. He lahui ha'aheo 'o Hawai'i. Ina ua hana 'e 'oe i ka lo'i, ina ua maopopo ia 'oe he hana pa'akiki ia. He lahui ha'aha'a 'o Hawai'i. Pule akula lakou i ka la holo'oko'a.

He 'oko'a ka mana'o o ka haole ma waena o ka Hawai'i. He mea nui ke akamai a me ke kino wiwi no ka haole. No ka Hawai'i he mea nui ka hana pono.

'O ka pahu hula a me ka maile na ho'ailona o ka Halau Hula O Maiki. 'O ka maile he kinolau 'o Laka, ke akua o ka nahele. "O ka pahu hula ka leo o ka po'e." I maila ko'u makuahine, " Nou ko'u 'ike, ke makaukau 'oe e malama, e homakamae, a e aloha i ia 'ike e like me ka'u i hana mua."

Ho'i hou