MENU

Halau Hula O MaikiFor English translation, follow English links.KUMU HULA
Interview with Coline Aiu


MO'OLELO HALAU HULA O MAIKI
History of the Halau


MO'OLELO HULA
History of Hula


PUKE WEHEWEHE
DICTIONARY

"O ka hula, he mea i ho'omana'o ai ia 'oe aia ke aloha a ka u'i i loko ou."

"Hula, it reassures you all the time, that there is love and there is beauty"

MAHALO

Return to the previous page.