Wed. 10:30 φ 12:30Κ Gartley 217Κ Dr. L.Κ JamesΚ 373-9110 (-8015)


 

 

SPRING 1982ΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚ PSYCHOLOGY 663 BEHAVIOR IN GROUPS

 

PARTΚ 1:ΚΚΚΚΚΚ WHERE IS THE IMPULSE TO ACT?
ΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚ

ΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚ 1.ΚΚΚΚΚΚ SOCIAL MOTIVATION IN GROUPS

 

a.ΚΚΚΚΚΚ Desires/Urges/Needs/Wishes

ΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚ b.ΚΚΚΚΚΚ Affiliation/Praise

ΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚ c.ΚΚΚΚΚΚ Incentives/Goals/Motivation Training

d.ΚΚΚΚΚΚ Temptation/Conscience/The Work Ethic

 

 

PART 2:ΚΚΚΚΚΚΚ WHAT AFFECTS THE IMPULSE TO ACT IN GROUPS?

 

2.ΚΚΚΚΚΚΚΚ GROUP STRUCTURE AND GROUP DYNAMICS

 

a.ΚΚΚΚΚΚ Cohesion/Size/Organization

b.ΚΚΚΚΚΚ Group Problem Solving/Joint Analysis

c.ΚΚΚΚΚΚ The Classroom Ecology/Community-Classroom

 

 

PART 3:ΚΚΚΚΚΚΚ HOW IS GROUP ACTION CARRIED OUT IN SOCIETY?

 

3.ΚΚΚΚΚΚΚΚ INTERGROUP PROCESSES

 

a.ΚΚΚΚΚΚ Urbanization/Housing/Immigration

b.ΚΚΚΚΚΚ Womenβs Liberation/Marriage/Divorce

c.ΚΚΚΚΚΚ Cross-cultural Community

 

 

PART 4:ΚΚΚΚΚΚΚ THE INDIVIDUAL WITHIN THE GROUP

 

4.ΚΚΚΚΚΚΚΚ LEADERSHIP AND POWER

 

a.ΚΚΚΚΚΚ Leadership Style/Training/Burnout

b.ΚΚΚΚΚΚ Management Planning/Interviewing

c.ΚΚΚΚΚΚ Retirement/Second Careers

d.ΚΚΚΚΚΚ Aggressive Behavior/Rape/Terrorism

e.ΚΚΚΚΚΚ Religion/Evangelism/Cultism

 

 

PART 5:ΚΚΚΚΚΚΚ INTEGRATING THE INDIVIDUAL WITHIN COMMUNITY

 

5.ΚΚΚΚΚΚΚΚ COOPERATION AND COMPETITION

 

a.ΚΚΚΚΚΚ Equity/Trust/Al truism/Prosocial Behavior

b.ΚΚΚΚΚΚ Volunteerism/Encouragement

c.ΚΚΚΚΚΚ Attraction/Friendship/Relationship

d.ΚΚΚΚΚΚ Recreation/Sports/Tourism/Toys

 

Each class consists of Student presentations on the above topics, followed by the instructorβs lecture.Κ Various

 

readings.ΚΚ Grade based on class participation and final term paper (a research proposal or book review)

 

BACK TO INDEX